Statens investeringar i medicinsk forskning minskar

2020-07-07

En ny lägesrapport från Stiftelsen Forska!Sverige visar att statens finansiering av medicinsk forskning minskade under år 2019, jämfört med föregående år. Samtidigt visar en färsk Sifo-undersökning att allmänheten vill att regeringen satsar mer på medicinsk forskning. Stödet för detta har ökat ytterligare under coronapandemin

Idag presenterar Stiftelsen Forska!Sverige en ny lägesrapport som visar på en rad oroväckande trender för medicinsk forskning och utveckling i Sverige. Till exempel har den statliga finansieringen minskat från cirka 9,2 miljarder kronor år 2018 till cirka 8,8 miljarder år 2019, enligt ny statistik från SCB. Detta trots att kostnaderna för att bedriva högkvalitativ medicinsk forskning har ökat under ett antal år. 

Pressmeddelande 6 juli, Lägesrapporten

Sidan redigerades senast: 2020-07-07