Precisionsmedicin införs i hälso- och sjukvården

2020-07-02

Vinnova satsar ytterligare 36 miljoner på den nationella kraftsamlingen Genomic Medicine Sweden (GMS) som möjliggör en mer individanpassad vård.

Den nya tekniken gör att fler patienter kan få rätt behandling i rätt tid och samarbetet mellan sjukvård, näringsliv och akademi bidrar till att stärka Sveriges position som ett attraktivt land för innovation och klinisk forskning. Genomic Medicine Sweden (GMS) är en nationell satsning som sedan 2018 arbetar med forskning och utveckling av gensekvensbaserad diagnostik samt införande av de nya metoderna i hälso- och sjukvården, för att möjliggöra en mer individanpassad vård.
Läs hela pressmeddelandet från Vinnova, den 2 juli 2020.

Sidan redigerades senast: 2020-07-02