Varför försvann Socialstyrelsens analys

2020-07-08

Varför försvann plötsligt Socialstyrelsens analys av smittrisken mellan närstående och personer i riskgrupp och vad hände med rekommendationen om att närstående borde avstå att förvärvsarbeta om det inte kunde ske utan risk för smitta? På vilka grunder har besluten om smittskyddspenning och smittbärarpenning tagits?

Dessa frågor ställde flera av oss i en debattartikel i altinget.se1 i förra veckan. Våra frågor har hittills inte besvarats med annat än tystnad, vilket vi tycker är anmärkningsvärt.
De flesta av oss 25 ordföranden och verksamhetschefer som valt att underteckna detta brev företräder organisationer vars medlemmar riskerar att bli mycket allvarligt sjuka i covid-19.

Läs hela Öppet brev från Funktionsrätt

Sidan redigerades senast: 2020-07-08