Vården ur befolkningens perspektiv

2020-12-14

Vi har undersökt hur befolkningen i Sverige anser att hälso- och sjukvården fungerar och jämfört med svaren från befolkningen i tio andra länder. Syftet med undersökningen är att identifiera förbättringsområden i svensk hälso- och sjukvård ur befolkningens och patienternas perspektiv.

Vård och omsorgsanalys presenterar en Rapport med titeln: Vården ur befolkningens perspektiv.

På länken på deras hemsida kan du ta den av rapporten 

Sidan redigerades senast: 2020-12-14