Underlag för nationell generell patientinformation till Min vårdplan

2020-12-16

Regionala cancercentrum i samverkan arbetar tillsammans med professioner inom cancervården för att ta fram nationell patientinformation till Min vårdplan

Tanken är att patienter med cancer och deras närstående ska få jämlik information oavsett var i landet patienten får vård.

Den nationella diagnosspecifika patientinformationen till Min vårdplan tas fram av arbetsgrupper bestående av en representant per sjukvårdsregion samt patientföreträdare. Arbetsgrupperna följer ett styrdokument och utgår från ett nationellt generellt dokument sammanställt av RCC i samverkan.

Läs mer om ämnet här

Här finns också en lägesrapport att ta del av 

Sidan redigerades senast: 2020-12-16