Ny studie om strålbehandling vid ändtarmscancer

2020-12-16

Alla tillstånd är färdiga. Ansökan om forskningsstöd är inskickad till Cancerfonden. Alexander Valdman och hans kolleger vid Karolinska universitetssjukhuset väntar på att få starta sin forskning: en svensk nationell studie om strålbehandling vid ändtarmscancer, som även kallas rektalcancer.

Målet är inte endast att minska patienternas strålrelaterade biverkningar utan även att kunna ge en så effektiv cancerbehandling som möjligt – totalt sett.

Studien Alexander Valdman planerar ska undersöka om protonstrålning ger färre biverkningar än fotonstrålning, vilket är betydelsefullt på flera sätt. En strålbehandling med färre biverkningar skulle innebära mindre lidande för patienten men också ha en positiv inverkan på den cytostatikabehandling som patienterna får efter strålningen.

Läs mer om denna forskning på Skandionklinikens hemsida

Sidan redigerades senast: 2020-12-16