Riktade åtgärder förebygger cancer inom högriskfamiljer

2020-12-27

Vissa familjer har större risk att insjukna i cancer än andra. Det kan bero på medfödda genetiska anlag som ger ökad cancerrisk. Om sjukvården kan hitta dessa anlag, finns också möjlighet att hantera den ärftliga risken genom att familjemedlemmar får komma på regelbundna kontroller eller genomgå förebyggande operationer.

Det finns idag kända genetiska förändringar som ökar risken att insjukna i bröst-, äggstocks- och tjocktarmscancer. Förebyggande insatser i familjer med en bekräftad ärftlig cancerrisk kan förhindra cancer, eller bidra till att cancersjukdom upptäcks tidigare, vilket ökar patientens chanser att tillfriskna. För att kunna erbjuda sådana förebyggande åtgärder behöver personer med ökad risk kontaktas och informeras.

Läs hela artikel från Cancercentrum Norr 

 

Sidan redigerades senast: 2020-12-28