Kunskapsläget talar för D-vitamintillskott vid covid-19

2020-12-31

Coronapanemin har pågått i nio månader och det har presenteras ömsom tröstlösa, ömsom optimistiska scenarier, ofta från samma källa, nämligen Folkhälsomyndigheten.

För ett antal år sedan uppmärksammade en svensk studie D-vitaminets betydelse för folkhälsan i ett bredare perspektiv [1]. På kris- och traumacentrum upptäckte vi då mycket låga värden hos invandrarkvinnor jämfört med hos kvinnlig personal (P<0,000) [2]. Sedan såg vi även D-vitaminbrist hos män inom samma grupper.

Läs hela debattartikeln från Läkartidningen 4 jan 2021

Sidan redigerades senast: 2021-01-05