Fem miljoner till forskning om tidig upptäckt av cancer

2020-12-14

Att upptäcka cancer i ett tidigt skede är viktigt för patientens chanser att överleva sjukdomen.

Under 2019 gav regeringen fem miljoner kronor till RCC Norr, för ett forskningsprojekt kring blodbiomarkörer, för tidig upptäckt av cancer. Nu har projektet kommit med en första delrapport.

Läs mer från RCC Norr

Sidan redigerades senast: 2020-12-14