Små partiklar i blodet avslöjar cancer i tidigt skede

2020-08-24

Via små partiklar i blodet kan celler kommunicera med varandra på avstånd – både i friskt tillstånd och vid sjukdom. De kallas extracellulära vesiklar och partiklar, EVP – och forskning. Målet för forskning vid Linköoings universitet är att kunna använda dem som diagnosverktyg för att upptäcka cancer i ett tidigt skede.

Artikel från Linköpings universitet, ämne hälsa och medicin skriver 21 aug.

Ju tidigare cancer upptäcks, desto större chans att lyckas bota sjukdomen. I dag pågår forskning för att upptäcka cancer, ställa diagnos och följa effekten av behandling genom analyser av biomarkörer i blod, urin eller annan kroppsvätska. Eftersom tumörceller utsöndrar material i blodet, är ett av målen med forskningen att hitta cancer via blodprov, oavsett var tumören befinner sig i kroppen och innan personen har fått några symtom.

I den aktuella studien, som har letts av forskare vid Weill Cornell Medicine och Memorial Sloan Kettering i USA, har forskarna studerat små partiklar i blodet. Partiklarna innehåller proteiner och via partiklarna kan celler kommunicera med varandra på avstånd – både i friskt tillstånd och vid sjukdom. De kallas extracellulära vesiklar och partiklar, EVP.

Läs hela artikeln.

Sidan redigerades senast: 2020-08-24