Risken för tarmcancer hos individer med celiaki

2020-08-06

Primär tarmcancer är en heterogen grupp av cancer som historiskt sett har varit svår att upptäcka, ofta med försenad diagnostik, vilket kan påverka prognosen. Det finns få högkvalitativa studier av tunntarmscancer, vilket gör det svårt att bedöma risk eller vägleda behandling.

För att förstå mer om sjukdomen har Louise Emilsson, specialist i allmänmedicin och hemsjukvårdsläkare samt Associate Professor vid Universitetet i Oslo, inlett ett forskningsprojekt i samarbete med professor Jonas Ludvigsson och hans unika ESPRESSO-databas över svensk magtarmpatologi.

Läs hela artikeln publicerad i Gastroenterology

 

Sidan redigerades senast: 2020-08-06