Fasta läkare kan säkra en bättre vård

2020-08-02

Kontakt med otaliga läkare och patienter som hamnar mellan stolarna är vardag i Sverige, inte minst för långtidssjuka i covid-19. Detta hade sett helt annorlunda ut om alla hade haft en fast läkare, skriver Magnus Isacson och Andreas Thörneby, Svensk förening för allmänmedicin.

Grundförutsättningarna för att ha en fungerande primärvård är att det är tydligt för varje enskild individ vem man ska vända sig till när man är sjuk, vem som har det medicinska huvudansvaret för ens vård och att man enkelt kan komma i kontakt med denna person. Vi är idag inte i närheten av detta.

Läs hela debattartikeln från Svenska Dagbladet den 3 augusti 

Foto: Tomas Oneborg

Sidan redigerades senast: 2020-08-19