Ersta sjukhus har ett IBD-centrum

2020-08-12

Ersta sjukhus har som ett av få sjukhus i Sverige ett IBD-centrum, där man specialiserar sig på inflammatoriska tarmsjukdomar. Ersta IBD-Centrum leds av gastroenterolog Erik Florwald och kirurgen Mattias Soop (bild). Mattias berättar här om hur teamet jobbar och hur man kan få hjälp.

Runt 0,7-0,8 procent av svenskarna drabbas av en inflammatorisk tarmsjukdom (eller IBD efter engelskans inflammatory bowel disease). Dessa består av Crohns sjukdom och ulcerös kolit. I runda tal innebär det 70 000 till 80 000 personer i landet. Symptomen kan vara diffusa i början, berättar Mattias Soop.

Läs hela artikeln från Ersta diakonis hemsida.

Sidan redigerades senast: 2020-08-12