Antal patienter i standardiserade vårdförlopp (SVF)

2020-08-27

Här kan du se hur många personer som utreds inom SVF. Graferna visar tre perspektiv på statistiken: Hur många totalt som utreds inom SVF, hur många av de som insjuknar i cancer som utreds inom ett SVF och hur många av de som utreds inom SVF som startar en cancerbehandling.

Du kan filtrera statistiken på region, tidsperiod och diagnos. Förklaringar och kommentarer till hur statistiken ska tolkas finns längre ner på sidan.

Antal personer som utreds inom SVF

Diagrammet visar hur många personer som utreds inom SVF, inklusive de utredningar som avslutas med att cancermisstanken avskrivs. Hur många som startar cancerbehandling visas i nästa graf.

Hur många som utreds inom SVF varje år styrs i första hand av hur vanlig diagnosen är.

Läs mer på Cancencentrum.se

Sidan redigerades senast: 2020-08-27