TLV har beslutat om policy för patientmedverkan

2020-04-20

TLV har tagit ytterligare ett steg i att utveckla patientmedverkan genom att ta fram en policy. Policyn tydliggör myndighetens ställningstaganden kring patientmedverkan och blir ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet.

– Som nytillträdd generaldirektör är jag glad över att patientmedverkan redan är en prioriterad fråga på TLV. En öppen dialog med patientrepresentanter skapar en bättre förståelse på TLV om hur det är att leva med en viss sjukdom och hur patienterna upplever besök på apotek eller behandlingar i tandvården, säger Agneta Karlsson, generaldirektör på TLV.

Läs hela artikeln från TLV

Sidan redigerades senast: 2020-04-20