Världsstomidagen 2021

Här presenterar vi föreläsningar från Världsstomidagen den 2 okt.

Väldsstomidagen 2021 arrangerades den 2 oktober i Göteborg. 

Årets tema var ”Ostomates rights are Human rights”
Stomiopererades rättigheter är Mänskliga rättigheter, alltid och överallt

Inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD, var huvudämnet för dagen och vi hade intressanta föreläsningar som:

Serta Kilincalp, specialist Gastrokliniken/Östra sjukhuset Göteborg
Susanna Jäghult, sjuksköterska Gastro center Stockholm
Marie Andersson, sjuksköterska Södra Älvsborgs sjukhus Borås
Mattias Block, kolorektalkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
Jeanette Fingren, stomiterapeut, Östra sjukhuset Göteborg

Under dagen delades årets stomipris ut till Stina Hägglund, känd från sin egen blogg som StinaStil.

Ni kan se varje föreläsning för sig, se nedan. 

 

 

Serta Kilicalp nedan.


Susanna och Marie nedan.


Mattias Block nedan.


Jeanette Fingren nedan.


Utdelning av årets stomipris nedan.


Intervju med Vinnaren nedan. 

Sidan redigerades senast: 2022-01-31