Enkät om skuld och skam vid kronisk sjukdom

Enkät om skamkänslor kopplat till sjukdom

Vi på ILCO tycker att alla ska få leva ett långt och friskt liv. I vårt arbete kommer vi i kontakt med många människor som möts av fördomar och orättvisor. Vi möter också många som känner skam kring sin sjukdom. Det vill vi veta mer om. Därför genomför vi just en enkätundersökning om precis detta ämne.

Resultatet av undersökningen kommer att användas i vårt påverkansarbete. I nr 4 av vår medlemstidning ILCO-magasinet kommer vi skriva flera artiklar om detta.

Du är helt anonym, förutom om du själv väljer att dela din kontaktinformation med oss i slutet av enkäten.

Stort tack för din medverkan.

https://forms.gle/RtW4ABp7fs6xcyYQA

 

Sidan redigerades senast: 2022-09-09