Enkät om sjukdomar/problem i ändtarm och analöppning

ILCO deltar i den nationella arbetsgruppen (NAG) för proktologi. Arbetsgruppen jobbar med att ta fram ett kunskapsstöd som omfattar sjukdomar i ändtarm och analöppning. Som led i arbetet har en anonymiserad enkät tagits fram, riktad till personer som har någon/några av de diagnoser/problem som är listade nedan:

 

 

Hemorrojder

Böld mellan skinkorna bakom ändtarmsöppningen (Pilonidalcysta)

Traumatiska sfinkterskador/ringmuskelskador (ej i samband med förlossning)

Framfall av tarmen genom ändtarmsöppningen (Rektalprolaps/Rektal invagination)

Ofrivilliga avföringsläckage (Feces inkontinens)

Spricka i ändtarmens öppning (analfisur/analspasm)

Gång/förbindelse mellan huden och ändtarmen (analfistel)

Svårigheter att tömma tarmen (förstoppning ODS/rektocele/enterocele)

Böld vid ändtarmsöppningen (Perianalabcesser)

 

 

Berörs du av någon/några av dessa? Klicka här för att mer information om hur du kan besvara enkäten.  Dina svar hjälper aktivt vårt arbete med kunskapsstödet och ditt perspektiv är viktigt!

Sidan redigerades senast: 2023-03-09