Styrelsen

Styrelsen 2018

Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare och fyra övriga ledamöter.


Bjarne Runnström

Ordförande
Bjarne Runnström
Vildrosgatan 37
722 44 Västerås
Telefon 070-4154167
e-post: bjarne.runnstrom@ilco.nu


Bengt-Göran Stål

Kassör 
Bengt-Göran Stål
Agnegatan 5
722 17 Västerås. 
Tel: 021-13 87 65, Mobil: 070-513 87 65
e-post b-gms@tele2.se

Sekreterare och kontaktansvarig
Benita Runnström
Mobil: 073-322 09 55
e-post benita.runnstrom@bredband.net

Ledamöter
Katalin Kåberg
Mobil: 070-761 86 11
e-post katalinszakal@hotmail.com

Leif Kåberg
Mobil: 070-761 86 11
e-post katalinszakal@hotmail.com

Bodil Löfgren
Mobil:070-592 72 78
e-post bodil.lofgren@telia.com

Kansli på Eriksborg, Hörntorpsvägen 4, 72471 Västerås
e-post: vastmanland@ilco.nu