Årsmöte

Årsmöte

Årsmöte 2017

Lördagen den 11 mars 2017 hade ILCO Tarm- uro- och stomiföreningen  Västmanland årsmöte på Hotell Scandic i Västerås.

Årsmötesförhandlingarna ledes av Magnus Agestav ordförande i Handikappföreningarna i Västmanland, HV.

Styrelsen lämnades ansvarsfrihet för verkasmhetsåret 2016 och valdes ny styrelse enligt valbedredningens förslag.

Magnus Agestav berättade om sina och HVs visioner för handikapporganisationerna i Västmanland.