Årsmöte 2016

Årsmöte 2016

Lördagen den 19 mars hade ILCO Tarm- uro- och stomiföreningen i Västmanland årsmöte på Scandic hotell i Västerås med 30 deltagare. Före mötet bjöd ILCO samtliga på en gemensam buffélunch. De sedvanliga årsmötesförhandlingarna leddes skickligt av inbjudna Hans Stergel, C, bland annat 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige i Västerås och f d turistchef i Västmanland för att nämna några uppdrag. Styrelsen lämnades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 och omvaldes helt enligt valberedningens förslag.

Ordförande Bjarne Runnström, kassör Bengt-Göran Stål och ledamöter Eva Rodeholt, Bodil Löfgren, Katalin och Leif Kåberg samt Benita Runnström.

Hans Stergel kåserade därefter fängslande om sitt verksamma liv med flera byten av bostadsorter och uppdrag. Ett fantastiskt liv. Hans kunde ha berättat mer och vi lyssnat längre, men Hans var väntad till VSKs finalmatch i bandy. Ja, ni vet ju hur den slutade.

Omvalde ordföranden inbjöd därefter Inger Nygren, Västmanlands stomiterapeut sedan 1992, och som till sommaren går i välförtjänt förtida pension, att berätta om sitt arbete och sina kontakter med oss i ILCO. Hon hade förberett sig med en Powerpoint med uppgifter om stomiverksamheten 1993-2015 på Västmanlands sjukhus, Västerås. Mycket intressanta fakta presenterades, ökningen av antal stomioperationer, antal besök på mottagningen, antal rådgivningar via telefon samt ökning av antal utskrivna hjälpmedelskort. Inger redogjorde även för organisationen för stomivård på kirurgkliniken i Västerås våren 2016. Avslutningsvis fick vi veta att antal stomioperationer som utfördes på kirurgkliniken 2015 var 190 stycken. Deltagarna tackade för informationen. Inger avtackades med present och blommor från ILCO för det arbete hon uträttat för stomiopererade och det stöd hon gett oss inom ILCO med kurser och föreläsningar.

I samband med avslutningen av mötet förärades ledamoten Katalin Kåberg ILCOs silvernål för sitt engagemang i styrelsearbetet och värdefulla idéer samt genomförandet av dem.

Medverkade gjorde också Malin Forsberg från företaget B.Braun Medical AB med uppskattad information om företagets nyheter inom stomibandage.