Kallelse till årsmöte

Då det planerade årsmötet fick ställas in på grund av sjukdom kommer här en ny Kallelse. 

Läs hela kallelsen.