Styrelsen 2019

Styrelsen 2019

Kansli
Postadress: Mariehemsvägen 7N, 906 54 Umeå
Tel.: 070-3101433
E-post: vasterbotten@ilco.nu
Hemsida: www.ilco.nu

Styrelselista

Stomimottagningar:

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Tel.: 090-785 91 83 knappval 3
Carin Innala Häggström Tfntid: Mån-Torsd 8.00-9.00
Helena L Öhman

Skelefteå lasarett Tel.: 090-785 91 60 knappval 3
Eva Greus Tfntid: Mån-Torsd 8.00-9.00