Umeåregionens lokalförening

Umeåregionens lokalförening

Lokalföreningen är till för medlemmarna i Umeå med omnejd. 
Nedan finns lokalföreningens styrelse samt kommande aktiviteter.

Adress
ILCO Umeåregionens lokalförening
c/o Charlotte Bygdemo Toytziaridis
Trollstigen 10 
915 32 Robertsfors

Telefon 070-665 58 30 
E-post: umea.lokalf@ilco.nu

 

Aktiviteter
Umeåregionens kommande aktiviteteter

Läs mer i aktivitetsbladet för hösten 2019, sista utskicket för i år så spara det. 

 

Lokalföreningens styrelse vald vid årsmötet 2019.

Ordförande
Charlotte Bygdemo-Toytziaridis
E-post: umea.lokalf@ilco.nu
Telefon 0934-10091, 070-665 58 30

Kassör
Ann-Cristin Löfvenius 
Telefon: 070-238 06 03

Ledamot
Åke Lindgren
Telefon: 070-637 92 16

Ledamot
Ulla-Beth Åberg
Telefon: 072-516 27 27

Ledamot
Margaretha Berglund 
Telefon: 090-12 73 34

Revisorer
Eva Davidsson
Eva Holm

Revisorsuppleant
Birgitta Larsen

Stomimottagning
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå 
Telefon: 090-785 91 49 Återuppringning med call me.
Carin Innala Häggström 
E-post: Carin.Innala@vll.se 
Helena Öhman
E-post: helena.l.ohman@vll.se