Umeåregionens lokalförening

Umeåregionens lokalförening

Lokalföreningen är till för medlemmarna i Umeå med omnejd. 
Nedan finns lokalföreningens styrelse samt kommande aktiviteter.

Adress
ILCO Umeåregionens lokalförening
c/o Charlotte Bygdemo Toytziaridis
Trollstigen 10 
915 32 Robertsfors

Telefon 070-665 58 30 
e-post: umea.lokalf@ilco.nu

Medlemsblad

Här finns Umeåregionens medlemsblad med start september 2017.

I medlemsbladen finns bland annat Umeåregionens styrelse och inbjudningar till aktiviteter.

Medlemsblad 2017

Medlemsblad 2018

Aktiviteter

Umeåregionens kommande aktiviteteter.

Inbjudan till medlemsmöte Torsdagen den 22 november.

Vi träffs kl 18.00 på Storgatan 76, Funktionsrätt Umeå (fd HSO), lokal Linnea.
Universitetslektor/överläkare, gastroenterolog Pontus Karling föreläser och svarar på frågor.
Hela inbjudan.

I stället för Café-träff så träffs vi för en gemensam lunch kl 12,30 onsdagen den 12 december på Restaurang Kummin.
Hela inbjudan.

Styrelse

Lokalföreningens styrelse vald vid årsmötet 2018.

Ordförande
Charlotte Bygdemo-Toytziaridis
E-post charlotte.toytziaridisbygdemo@telia.com
Telefon 0934-10091, 070-665 58 30

Kassör
Ann-Cristin Löfvenius
E-post: annki.lofve@hotmail.com 
Telefon: 070-238 06 03

Ledamot
Åke Lindgren
E-post: ake.lindgren@degernas.se
Telefon: 070-637 92 16

Ledamot
Ulla-Beth Åberg
E-post: ulla-beth.aberg@ume.se
Telefon: 072-516 27 27

Ledamot
Margaretha Berglund
E-post: berglundm65@gmail.com 
Telefon: 090-12 73 34

Revisorer
Eva Davidsson
Eva Holm

Revisorsuppleant
Birgitta Larsen

Stomimottagning
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå 
Telefon: 090-785 91 49 Återuppringning med call me.
Carin Innala Häggström 
E-post: Carin.Innala@vll.se 
Helena Öhman
E-post: helena.l.ohman@vll.se