Skellefteåregionens lokalförening

Skellefteåregionens lokalförening

Lokalföreningen är till för medlemmarna i Skellefteåregionen med omnejd. 

Aktiviteter

Skellefteåregionens kommande aktiviteteter.
Välkomna!

Nu har vi en träffar på Cafe' Benjamin!

Skellefteå lokalförening planerar följande aktiviteter  under våren 2018.

Kommande aktiviteter!

  • 8 februari - fikaträff på Café Benjamin klockan 12.00
  • 17 februari - Revy i Malå - Tjugo milijoner klockan 14.00
  • 26 februari - ILCOs Skellefteå, Årsmöte klockan 13.00
  • 8 mars - fikaträff på Café Benjamin klockan 12.00

Storforsen 4-6 juli 2017

Styrelse

Lokalföreningens styrelse vald vid årsmötet 2017.

Ordförande
Maj-Lis Svahn, 
Mobil 070-6650722

V. ordförande

Sekreterare och studieansvarig
Ewa Lavefjord Malmin
Telefon: 070-6080587

Kassör 
Gunilla Westin
Telefon: 0914-600 05, 070-371 91 14

Ledamot
Telefon: 0914-600 05

Carina Svahn  
Telefon 070-2520919.

Medborgarförslag!

Som blev verklighet i Skellefteå!

I juni 2015 kom det in ett medborgarförslag till Skellefteå kommun. Om ett stort behovet av ett låsbart skötrum där det finns höj o sänkbar brits. Då barn/vuxna kan få hjälpa av anhöriga utan problem kan ligga säkert vid behov av hjälp här.

Mamman som kom med förslaget har ett multihandikappat barn i skolåldern. Hon tycker att man ska ha tilltång till rummet för att sköta behoven. Man får ansöka för att få till gång till denna toalett, via ett passerkorts system. Det ska var tillgänglig för den som har behov av denna och inte vara öppet för andra.

Nämnden gav som uppdrag till förvaltningschefen att utreda vad en ombyggnad av ett rum i Stadshuset med indragning av vatten skulle kosta.

– Vi är väldigt mån om att kunna genomföra det här, säger ordförande Tomas Teglund.

I mars 2017 öppnades ett rum i Skellefteås stadshus entréplan så det är lätt att nå, och bör vara tillgängligt jämt när ”stan är öppen”.

I detta rum finns det flera möjligheter som ….
…. att kunna sköta om sin stomi och att det finns en stomispol. 
…. bra utrymme runt toalettstolen och avställnings ytor.
…. duschmöjligheter.
…. en brits att ligga och vila eller bara att sträcka ut sig. 
…. möjligheter till ett skötbord för små barn. 
…. taklyft för barn/vuxna som är rullstolsburna att få tillgång till en toalett.
…. även att kunna byta blöjor på vuxna.


Text o Bild: Svenne Andersson