Styrelsen

ILCO Värmlands styrelse 2019

Ordf:
Anna-Karin Kihlström varmland@ilco.nu 
054-213969

Kassör:
Kerstin Wik 
070-9397490

Ledamot: 
Michael Nilsson 
0733-397196

Ledamot:
Mona-Lisa Englund  
070-5703177

Ledamot: 
Hans-Olof Englund 
070-5703188

Ersättare: 
Per-Eric Haraldsson 
070-5207710

*************************************************************
ILCO Värmland:

Telefon till ILCO Värmland 070- 283 66 26 
E-postadressen är varmland@ilco.nu 
PlusGiro är 88 66 20 –4
Postadressen är ILCO Värmland, Södra Kyrkogatan 11, 652 24 Karlstad