Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen i Uppsala länsförening.

Valda vid årsmötet 2016.

Ordförande 
Kurt Pettersson
Vretstigen 3
745 39 Enköping
Telefon 0171-860 06 
Mobil 0703-43 73 43
E-post:uppsala@ilco.nu 
 

Kassör 
Lena Karlsson
Otto Myrbergsväg 11 2tr
752 31 Uppsala
Telefon 018-550 027
Mobil 073-701 11 49
 

Ledamöter 
Gösta Lönn
Vulkanusvägen 44 H
745 42 Enköping
Telefon 0171-47 73 10 
Mobil 0760-29 12 30
gosta.lonn@tele2.se

Monika Åberg 
Fjärdhundragatan 40
745 30 Enköping
Telefon 0171-35 792
 

Per Pettersson
Svedbovägen 13
740 20 Vänge
Telefon 018-36 44 42
 

Ersättare
Karin Eklöf
Täckmossevägen 26
740 21 Järlåsa
Mobil 070-4563038
 

Karin Edin
Rådhusallé 2 A
815 38 Tierp
Telefon 0293-715 40
 

Valberedning
Conny Karlsson
Otto Myrbergsväg 11 2tr
752 31 Uppsala
Telefon 018-550027
Mobil 070-331 55 27

Revisorer
Christina Bladbäck
Bellmansgatan 48
754 26 Uppsala
Telefon 073-761 35 81

Maud Johansson
Vretstigen 3
745 39 Enköping
Telefon 0171-47 93 88
Mobil 070-247 56 48