Kontakt

Välkommen att kontakta oss

Ordförande Kurt Petterson
Vretstigen 3
745 39  Enköping
Telefon: 0171-860 06
Mobil: 0703-43 73 43
E-post: uppsala@ilco.nu
PlusGiro: 29 34 12 - 3