Lokala träffar

Lokala träffar

Lokala träffar

På våra Lokala träffar runt om i Skåne, får du möjlighet att träffa andra i liknande situation, utbyta erfarenhet och få stöd av andra. På träffarna deltar alltid någon styrelsemedlem.

Vi bjuder in några företag, som tillhandahåller stomivårds produkter. Vi har även medverkan av stomiterapeut på någon av träffarna. När vi bokat nya tider så kommer det att annonseras på hemsidan vilka gäster som kommer att medverka.

Du väljer själv den/de träffar, som passar dig.

Vi vill att du anmäler dig så vi kan planera fika, som vi bjuder på.
Tel/sms:  072-226 10 77
E-post: skane@ilco.nu

Höstens träffar 2019

Malmö

Paraplyet Industrigatan 33

Klockan 17-19 
5 februari
7 april

---------------

Ystad

Gökens serviceboende Petrigatan 10

Klockan 17-19

21 april

---------------

Helsingborg 

ABF, C-salen plan 1, Södergatan 54
16.30-18.30
23 mars

---------------

Kristianstad

ABF Blekingevägen 6
16.30-18.30
6 april