Lokala träffar

Lokala träffar

Lokala träffar

På våra Lokala träffar runt om i Skåne, får du möjlighet att träffa andra i liknande situation, utbyta erfarenhet och få stöd av andra. På träffarna deltar alltid någon styrelsemedlem.

Vi bjuder in några företag, som tillhandahåller stomivårds produkter. Vi har även medverkan av stomiterapeut på någon av träffarna. När vi bokat nya tider så kommer det att annonseras på hemsidan vilka gäster som kommer att medverka.

Du väljer själv den/de träffar, som passar dig.

Vi vill att du anmäler dig så vi kan planera fika, som vi bjuder på.
Tel/sms:  072-226 10 77
E-post: skane@ilco.nu

Vårens träffar 2019

Malmö

Paraplyet Industrigatan 33

Klockan 17.00-19.00

29 januari

12 mars

   17 september

---------------

Ystad

Gökens serviceboende Petrigatan 10

Klockan 17.00-19.00

19 mars

3 september

---------------

Helsingborg

Trädgårdsgatan 13

Klockan 16.30-18.30

11 mars

6 maj

---------------

Kristianstad

ABF, Kanalgatan 94 

Klockan 17.00-19.00

7 maj