På gång

På Gång

Kalendarium 2019

Kost och Vätskebalans vid stomiflöden den 24 april från kl 16.30 på Scandic Triangeln i Malmö.
En temakväll med stomiterapeut Eva Carlsson från Sahlgrenska Universitetssjukhuseet i Göteborg.
Inbjudan och anmälan senast 10 april.

Vårträffen 2019, då besöker vi vårt grannland Danmark, efter önskemål från medlemmarna. Det blir ett studiebesök på Dansac/Hollisters fabrik. Vi avslutar dagen på Carlsberg Glyptotek Köpenhamn
Inbjudan och anmälan senast 30 april.
OBSERVERA Deltagaravgiften är reducerad till 275 kronor.

Har du ännu inte hunnit bli medlem önskar vi dig varmt välkommen att bli medlem.

Varmt välkomna till våra aktiviteter.