Styrelsen 2018-2019

Styrelsen

Styrelse och valberedning efter årsmötet 2018

Ordförande
Rose-Marie Hultman
072-226 1077
Här kan du lämna meddelande som lyssnas av regelbundet.
Vi hör av oss så snart vi kan.
skane@ilco.nu

Vice ordförande
Johnny Persson
070-9847901
johnny.ing-mari@telia.com

Ledamot/ ansvarig Unga vuxna
Anna Henningson
073-7666842
anna_henningson@hotmail.com

Ledamot
Daniel Andersson
070-3554371
daniel86@outlook.com

Ledamot
Charlotte Gregmar
076-0333934
charlottegregmar@gmail.com

Ersättare
Kjell Möllerström
070 -9780284
kjelloisa@tele2.se

Ersättare
Per-Olof Persson
070-8796356
popersson@hotmail.com

Valberedningen
Christin Jeppsson
070-4571652
christin.jeppsson@gmail.com

Revisorer
Leif Näsman
lnasman@gmail.com

Mattias Persson
mattias.persson@purac.se