På Gång Unga Vuxna

På Gång Unga Vuxna

De första caféträffarna för 2019 är planerade till 20 februari och 14 mars. Se inbjudan för mer information, februari, mars.  

Den 25 maj är det dags för Color Obstacle Rush på Jägersro i Malmö. Inbjudan kommer på mail eller post.

Den 23-25 augusti kommer ILCO Skånes Unga vuxna i samarbete med ILCO-förbundet att anordna en Ungavuxna-helg. Mer information kommer.