Styrelsen

Styrelsen


ordförande

Ordförande tel 0730-31 46 72

Ulla Bergström

Kassör

Christina Andersson

Sekreterare tel 0703-69 90 06

Marita Petersson

Ledamot

Lennart Bengtsson

Ledamot

Christina Johansson

Ledamot/Ungdomsansvarig

Eva Bergström

Stöd/Informationsansvarig

Eva Gunnarsson