Styrelsen

Styrelsen

 

Ordförande    tel: 0703-69 90 06
e-post:           422petersson@telia.com           

Marita Petersson

Kassör

Lena Thunman

Sekreterare 

Christina Andersson

Ledamot

Susanne 
Tryggvesdotter

Ledamot

Ledamot

Kerstin Eriksson

Annika Johansson

Ledamot

Stöd/informationsansvarig och ersättare

Eva Gunnarsson