Styrelsen

Styrelsen

 

Ordförande    tel: 0703-69 90 06
e-post:           422petersson@telia.com           

Marita Petersson

Kassör

Lena Thunman

Sekreterare 

Christina Andersson

Ledamot

Lennart Bengtsson

Ledamot

Ledamot

Christina Johansson

Annika Johansson

Ledamot

Ledamaot

Ulla Bergström

Kerstin Eriksson

Stöd/Informationsansvarig

Eva Gunnarsson