Aktiviteter

Aktiviteter

På vårt årsmöte beslutades om nedanstående aktiviteter under kommande år:
April/maj       Trivselträff/vårlunch
September    Medlemsmtöte/Lunch
Oktober         Bandageträff