Aktiviteter 2014

Aktiviteter 2014

Textile Fashion Center

En kväll i maj var ILCO Sjuhärad på ett besök på Textile Fashion Center, även kallat Simonsland, i Borås.

Vi började besöket med en guidad visning av de gamla fabrikslokalerna som numera är helt omgjorda. Vår guide var Kjell Berggren som är ägare till Kanico som äger Textile Fashion Center.

Efter den guidade visningen åt vi en måltid i den fina restaurangen som hör till centret. Deltagarna tyckte att vårt besök var intressant och att det gav en inblick i den verksamhet som nu bedrivs i Simonsland.

Viskan flyter under Simonsland.

Den gamla personalmatsalen i fabriken som inte rörts sedan 1967.

Den sista matsedeln i matsalen från 1967 som fortfarande sitter kvar.