Styrelse 2018

Kansli: 031-24 84 18
e-post: vastragotaland@ilco.nu

Ordförande:
Marianne Edström

Ledamot: 
Jan Arlbrandt

Ledamot, vice ordförande
Siv Nilhag

Ledamot, kassör
Eva Höglund

Ledamot
Jonas Törnberg

Ersättare:
Ulrika Båhlerud

Ersättare:
Johan Alexandersson

Barnverksamhet:
Jennie Nilsson

Revisor:
Bosse Andersson

Revisor:
Claes I Helgesson

Revisorersättare
Gordon Bäck

Valberedning:
Lilian Samuelsson

Representanter VG:
Marianne Edström och Siv Nilhag