Styrelse 2018

Ordförande:
Marianne Edström

Ledamot: 
Jan Arlbrandt

Ledamot:
Siv Nilhag

Ersättare:
Ulrika Båhlerud

Ersättare:
Johan Alexandersson

Ersättare/Barnverksamhet:
Jennie Nilsson

Ungdomsombud ILCOs Unga Vuxna Göteborg:

Revisor:
Bosse Andersson

Revisor:
Claes I Helgesson

Valberedning:
Lilian Samuelsson

Representanter VG:
Marianne Edström och Siv Nilhag