Besöksverksamhet

Efter flera års information för nyopererade patienter har vi tillsammans med stomiterapeuterna enats om nya grepp för informationen. Den nuvarande informationen som skedde en gång per månad och endast hölls för inneliggande patienter nådde inte dem som redan rest hem dagarna efter operationen.

Vi har enats om att nyopererade patienter ska inbjudas till en gemensam information tillsammans med stomiterapeuter och ILCOs representanter efter hemkomsten. Detta på grund av att det endast varit ett fåtal av de nyopererade som fått information om hur livet kan gå vidare efter operationen.

En fördel med denna idé är att vi når fler opererade och att dessa hunnit förstå vad som hänt dem samt att de kan ställa frågor som är mer övertänkta och upplevda än direkt efter operationen.

Ett utdrag från ILCO Västra Götalands läns tidning (VG-bladet vinter 2011-2012) om hur besöksverksamheten uppkom.
Klicka på länken nedan för att läsa artikeln:
Artikel ur VG-bladet 2011-2012