Besöksverksamhet

Efter flera års information för nyopererade patienter har vi tillsammans med stomiterapeuterna enats om nya grepp för informationen. Den nuvarande informationen som skedde en gång per månad och endast hölls för inneliggande patienter nådde inte dem som redan rest hem dagarna efter operationen.

Du som känner att du önskar någon att prata med, nyopererad eller inte, tag kontakt med vårt kansli 031-24 84 18 som kan slussa dig vidare till lämplig person eller vice ordförande Siv Nilhag 0704-08 73 42

Ett utdrag från ILCO Västra Götalands läns tidning (VG-bladet vinter 2011-2012) om hur besöksverksamheten uppkom.
Klicka på länken nedan för att läsa artikeln:
Artikel ur VG-bladet 2011-2012