Styrelse 2018

Styrelse 2018

Ordförande
Ingela Svensson

Vice ordförande
Olle Johnsson
Telefon: 0521-22 22 81

Sekreterare
Stina Aronsson
Telefon: 0528-400 37

Kassör
Till nästa årsmöte, Nils Svensson