Lokalföreningar

Lokalföreningar Region Västra Götaland

I ILCO Västra Götalands region finns fyra lokalföreningar:
Fyrbodal, Göteborg, Sjuhärad och Skaraborg.

Varje lokalförening har en egen sida med kontaktuppgifter och aktiviteter.