Leva-fungera mässan 2019

26 - 28 mars 2019 arrangerades Leva-fungera mässan på Svenska Mässan i Göteborg. ILCO har deltagit i många år och mässan är vartannat år. Du kan läsa om vad 300 slumpvis utvalda besökare tyckte om årets mässa.

Undersökning 2019