Barn- och familjeverksamheten

Barn- och familjeverksamheten

I vår regionförening arrangerar vi aktiviteter för alla barn- och familjer men det är vår lokalförening i Göteborg som handhar aktiviteterna. Vi vänder oss till alla familjer med barn upp till 18 års ålder. Mellan 18- 35 år tar Unga Vuxna vid.

Kontakta gärna vårt kansli om du har några frågor och få namn på kontaktpersonen för barn- och familjeverksamheten.