Tarmcancerkväll 27 februari

ILCO region Västra Götaland och ILCO Sjuhärad inbjuder till en  
Tarmcancerkväll den 27 februari
kl 17-ca 20 på
Ribbingsgården i Borås

 

Tarmcancerteamet från Södra Älvsborgs Sjukhus SÄS medverkar och produktföretagen deltar med utställningar. 

Läs hela programmet och anmäl dig senast den 24 februari