Styrelsen

Styrelsen 

ILCO Östergötlands styrelse 

Styrelsen

Ordförande och studieorganisatör
Matts Järgården
Brokullen Brogård
590 39 Kisa
Telefon: 0494-100 61

Kassör och sekreterare
Michael Liderfors Westholm
Pionjärgatan 9
587 34 Linköping
Mobil: 0707-581046

Ledamöter
Lars Svensson
Hövdinge vägen 24
602 38 Norrköping
Telefon: 011-711 49

Ledamot
Gudrun Ekström
Munkhagsgatan 116A
587 25 Linköping
Telefon: 013-16 05 57

Lennart Nordström
Gammalkilsvägen 14
590 53 Ulrika
Telefon: 0142- 912 20
Mobil: 0703-74 58 96

Suppleant
Anneli Hagström Palmerud 
Hunnebergsgatan 23 E
582 34 Linköping
Telefon: 013-17 38 19
Mobil: 0739-907882

Revisor
Ragnhild Wärn
Redareplan 6
591 30 Motala
Telefon: 0140- 22 03 60
Telefon: 0141-21 95 16
Mobil: 0704-33 27 73

Revisor
Sven Bergström
Skälläng Ekenberg
610 27 Vikbolandet
Tfn: 0125-131 89
Mobil: 0706-42 19 68

Valberedning
Per Gustavsson
Hagaberg Vånga
617 90 Skärblacka
Tfn: 0122-305 92
Mobil: 0702-67 87 72

Valberedning
Dag Almqvist
Eda Gård
610 20 Kimstad
Tfn: 011-33 70 44
Mobil: 0706-84 26 10