Lokalföreningar

Lokalföreningar

Karlskoga/Degerfors lokalförening

Kontaktuppgifter lokalföreningen

Välkommen att kontakta oss

Ordförande
Kjell Bergström
Telefon: 070-3419025

Adress till lokalföreningen:
Karlskoga/Degerfors lokalförening ILCO
Högehus
Skogsrundan 2
681 43 Karlskoga

Örebro lokalförening

Kontaktuppgifter lokalföreningen

Välkommen att kontakta oss

Box 8040
700 08 Örebro
Kansli telefon: 019-13 22 18
Mobil: 070-313 57 54
E-post: ilco.orebro@tele2.se
PlusGiro: 440 58 12-1

Besöksadress:
BrukarHuset, Mellringevägen 120 C, Örebro

Ordförande
Monica Bernström
Telefon: 019-12 10 71
Mobil: 073-184 10 71
E-post: bernstrom@ilco.nu