Kontakter

Kontakter

Nedan finns kontaktuppgifter för Örebro länsförening

Välkommen att kontakta oss

Box 8040
700 08  Örebro
Telefon: 019 - 13 22 18
Mobil: 070-313 57 54
E-post: ilco.orebro@tele2.se alt. orebro@ilco.nu
PlusGiro: 14 74 06 - 3

Besöksadress: Mellringestaden, Mellringevägen 120 (Handikappförbunden)

Ordförande
Monica Bernström
Telefon: 019-12 10 71
Mobil: 073-184 10 71
E-post: bernstrom@ilco.nu