Lokalförening

Lokalförening

Välkommen till lokalförening Fyrkanten.

I Norrbotten har ILCO en lokalförening.
Där ingår Piteå, Boden, Luleå och Älvsbyn kommun.

I styrelsen ingår:

Ordförande
Berit Thorngren
Telefon 0929-301 82
E-post: norrbotten@ilco.nu

Kassör
Laila Larsson
Telefon: 0920-613 66