Årsmöte

Årsmöte

Årsmöte 2015
Norrbottens länsförening och Fyrkantens lokalförening.

ILCO Norrbottens länsförening och ILCO Fyrkantens lokalförening för stomiopererade höll årsmöte den 14 mars 2015.
Ur verksamhetsberättelsen kan läsas att ett bra verksamhetsår har gått, sedvanliga styrelsemöten har hållits och ett medlemsmöte på hotell Storforsen med övernattning, julbord och julmusik i kapellet för de som så önskade.

Vid årsmötesförhandlingarna som hölls i Luleå bjöds deltagande medlemmar till gemensam lunch på restaurang Waldorf.

Valberedningen hade en svår uppgift att fylla vakanta platserna till lokalföreningen. Styrelsen kommer därför att består endast av kassör och ordförande. Men inför nästkommande verksamhetsår finns medlemmar som kan ingå i styrelsen.

Den nya styrelsen finns under Kontakt här på hemsidan.

Mötet avslutades med att avgående ordförande Gunnar Thorngren avtackades.