Kontakta oss

Kontakta oss

ILCO Kalmars styrelse vald vid årsmötet 2019

Kontakta gärna Britt-Louise om du vill veta mera om länsföreningen eller har något förslag och synpunkter på länsföreningens verksamhet.

Ordförande
Britt-Louise Rolandsson Mobil 0730-66 90 43
e-post kalmar@ilco.nu

Vice ordförande
Ronny Fredriksson

Kassör
Stig Jönsson

Sekreterare/Studieorganisatör
Monica Fredriksson

Ledamöter
Thore Germgård, Ulla Germgård och Tomas Ljungström. 

Revisorer
Kjell Johansson och Jan-Erik Petersson

Revisorsuppleant
Kenneth Lindzter

Valberedning
Siv Jönsson och Siri Ljung