Avtackning 2013

Avtackning av stomisköteskorna.

Lennart Jöråker och Bertil Blom har varit och tackat av stomisköterskorna Mona Carlsson och Ingrid Alverslid.
Samt mötte de nya stomisköterskorna.

Anette Vilhelmsson, Jönköping
Ragnhild Wesslund, Eksjö
Mona Carlsson, Jönköping
Ordförande Bertil Blom

Elizabeth Zakrisson och Ingrid Alverslid, Värnamo
Ordförande Bertil Blom
Foto: Lennart Jöråker