Styrelsen

Styrelsen 

Här följer information om ILCO Jämtlands Styrelse

Föreningens adress: ILCO Jämtlands länsförening 
c/o Sjödin Storgatan 50 83333 STRÖMSUND 
Föreningens telefon hos ordf. 070-5316620 
E-postadress: jamtland@ilco.nu

Styrelsen 2019 

Ordf:
Mats Sjödin 070-651 14 07 
E-post: jamtland@ilco.nu

V ordf.:
Göte Olofsson 070-224 26 70 

Kassör:
Ellen Gidlund 070-296 56 75 

Sekreterare:
Pirjo Andersson 070-206 95 56 

Ledamot:
Kyllikki Sumiloff 070-325 66 12

Suppleant:
Barbro Zetterlund 070-5447695 

Suppleant:
Karin Sjödin 070-609 19 47 

Valberedningen: 
Karin Sjödin 070-609 19 47
Gunnel Olofsson 070-381 84 11